12001
12009
10005/2-ลายช้างฝนตก
 
10008-ลายบ้านเชียง
10008
 
12009-ลายช้างกลม
12009
 
12002-ลายเชียงทอง
12002

 

 
คชสาร
   
     
©2004-2014.Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.