62001-ช้างทรงเครื่อง เบอร์ 1
62001
 
62004-ลายฉัตรทอง เบอร์ 1
62004
 
62005-ลายฉัตรทอง เบอร์ 2
62005
 
63001-ลายจีนเชิงช้าง
63001
 
63002-ลายมะลิเชิงช้าง
63002
 
63004-ลายดอกรักเชิงช้าง
63004
 
61002-ลายมะลิ
65002
 
 
©2004-2014.Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.