81001-ลายจีน
 
81002-ลายมะลิ
 
81003-ลายบานเกร็ด
 
81004-ลายหน้าต่าง
 
81010-ลายช้างฝนตก
 
81015-ลายดอกรัก
 
 
 
©2004-2012.Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.