82001-ลายช้างทรงเครื่อง เบอร์ 1
 
82004-ลายฉัตรทอง
 
82006-ลายเทพพนม
 
82007-ลายสุพรรณหงส์
©2004-2010.Krung Chareon Textile Industry Co.,Ltd. All rights reserved.